ספט 22, 2021 - כללי    אין תגובות

החוק הפלילי

החוק הפלילי הוא מערכת החוקים והנהלים הדרושים לאכיפת החוק. הוא בלתי תלוי בממשלה ובכל בית משפט. המשטרה ובתי המשפט יכולים לממש זאת. יש הרבה היבטים של המשפט הפלילי.

החוק הפלילי הראשון מגדיר כל מיני עבירות החל מביצוע עבירות כגון תקיפת בת זוג פשוטה ועד לרצח. החוקים הפליליים נובעים מהקוד הישראלי, אותם חוקים המספקים לנו את החוקים הפליליים שלנו כיום.

רוב החוקים המתארים את אופן העבירה חלים על כל סוגי העבירות וכל מיני עבריינים. על כן עלינו ליישם את החוקים הנדונים על אופן העבירה על מנת להבטיח כי העבריין שהפך מאזרח שומר חוק לעבריין, ספג עונש זהה לזה שעשה בפשע הגבוה.

החוקים המתארים את אופן העבירה משתמשים בשפה מדויקת מספיק כך שהעונש שנועד להטיל יניב למעשה את התוצאה הרצויה הכוללת ענישה. אם כי מערכת המשפט בישראל אינה מעודדת רק ענישה אלא גם שיקום ולכן בכל בתי הסוהר היום קיימת מערכת שיקום שמטרתה להחזיר לחברה את אותם עבריינים לאנשים נורמטיביים שיהיו חלק פעיל בחברה ולא חלק שפוגע בה. למילים יש משמעות. אין צורך להוסיף כל חלקיק של התיאור הפיזי הדרוש לצורך ביצוע המשפט.

מילים המשמשות לתיאור אופן העבירה ימצאו במילונים. ישנן מילים המשמשות את החוק שעשויות לעורר בלבול. אנשים נוטים להשתמש באותן מילים ולכן יש צורך להיות ערניים על מנת להימנע מלהתעורר התחשבות במילים, למשל, שמשתמשות בהן לעתים קרובות אך אינן מתייחסות לאותו דבר בכל השפות, גם בשפה העברית קיימת סמנטיקה בהמון מילים בגלל הגלישה של מילים בלעז אל תוך השפה העברית.

הבנה של לשון החוק

בהמון מקרים במיוחד בחוק הפלילי, החוקים נשארים פתוחים למספר גורמים, הסיבה לכך היא התחכום הרב של הנעשים ושמהווים עבירה על החוק, פשעים אלו לפעמים יכולים לא לבוא בקנה אחד עם לשון החוק ובשל היותו של החוק מיושן בחלק מהמקרים ייתכן והעבריין כלל לא ייענש על מעשיו למרות שהם מהווים הפרה בוטה וברורה ומכיוון שאינם מצויים בחוק בצורה ברורה הוא יצא לחופשי ללא ענישה.

לשון החוק כתובה בשפה שאינה מובנת לא פעם, יש צורך לפרש ולהבין את כל אחד מסעיפי החוק, לדעת האם ניתן למצוא סייגים ולפרש בצורה נכונה את המשמעות של הנאמר בחוק.

שמירה על האזרחים

החוק הפלילי נקבע מתוך חובתה של המדינה להגן על אזרחיה, בכדי להגן על אזרחיה המדינה מפעילה מערכת אכיפה ובכדי שמערכת האכיפה תבצע את המוטל עליה צריכים שיהיו חוקים שיקבעו מה מותר ומה אסור. יחד עם זאת החוקים הללו לא רק קובעים את הנורמה החברתית הנכונה אלא גם קובעים מה תהיה הענישה על כל פעולה שמבוצעת. מכאן כי בית הדין בכל מקרה יכול לקבוע בהתאם לנסיבות את חומרת הענישה על כל עבירה בהתאם לנתונים המצויים בחוק.

יש לך מה להגיד השאר תגובה כאן!


דילוג לתוכן